• Hakkımızda
 • N. Burak OLCAY
 • Hedef ve İlkeler
 • Yönetim Kurulu
 • Kişisel Verilerin Korunması

Hakkımızda

      İlk olarak 2013 yılında Nazım Burak OLCAY tarafından Türkiye'de bilişim alanında hizmet vererek temellerini atan NBO Holding zamanla farklı sektörlerde de yer alarak hizmet alanlarını genişletmiştir. Tüm dünyada faaliyetlerinin artmasıyla 2018 yılında merkez olarak ABD'de konumlanmıştır. Özellikle bilişim alanında Türkiye ve yurt dışında katma değer sağlayan holding, günümüzde bilişim, yatırım, sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinde geniş bir yelpazede faaliyet göstermektedir. Ulusal ve uluslararası pazarda yenilikçi çözümleri, geniş bilgi ve güçlü deneyimiyle iş verimliliğinin artışı için çalışan NBO Holding faaliyetlerini Ar-Ge birimin katkılarıyla sürdürmekte, genç ve dinamik kadrosuyla dünyanın en hızlı büyüyen ve en yenilikçi şirketi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

      Dünya, teknoloji alanında büyük bir gelişim yaşamakta ve her an her saniye bu gelişmeler ilerlemektedir. Bu sebeple ana hedefimiz sahip olduğumuz üstün teknolojiyle siz değerli müşterilerimize bulunduğumuz her sektörde süreklilikle birlikte en inovatif ve en kaliteli hizmeti verebilmektir. Kuruluşumuz bilgi ve tecrübesi ile değer katarak değişimin öncüsü olma odaklı bir şirkettir.

N. Burak OLCAY

It’s not going to be your parents’ retirement – rewarded at 65 with a gold watch, a guaranteed pension, and health insurance for life. For many peoples, retiring in this new century is a mystery. Earlier generations of workers could rely on employer-provided pensions, but now many workers will need to rely on their own work-related and personal savings plus Social Security benefits. These savings have to last longer because peoples are living longer, often into their eighties and nineties.

If you are one of those people who want to plan – and are about 10 to 15 years from the day you retire – this booklet is for you. Today’s (and tomorrow’s) retirees may well have a new kind of retirement. With a longer and healthier life span, bikes, boats, planes, and RVs may be part of your life, because you are more likely than previous generations to be an active older American.

Retirement can be a time to explore new possibilities or to slow down and fully enjoy the life you spent your working years building—or it can be a bit of both. Regardless of your path, you want to ensure that this phase is as financially secure and satisfying as it can be—a process that ideally begins with your first job and continues even after retirement begins.

Here, I can take you expert guidance on all the elements that contribute to a good retirement: saving and investing; planning; maintaining your health; identifying activities and work to suit you; and, of course, being a savvy consumer.

Hedef ve İlkeler

     Faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde öncü ve lider duruşuyla, çevreyi ve toplum değerlerini gözeten "gelişime, ilerlemeye ve geleceğe katkıda bulunmak" misyonu ile ulusal düzeyde edinmiş olduğu güven ve istikrarı, tavizsiz kalıcı hizmet anlayışı ile uluslararası boyutta geleceğe taşımayı hedefleyen bir şirketiz.


Müşteri Odaklı Hizmet Anlayışı

     Tüm şirketlerimizde; rakamlara dayalı sağlıksız bir büyüme yerine, kurumsal ilkelerimiz doğrultusunda müşteri memnuniyeti odaklı bir büyümeyi ön planda tutarız. Tüm hizmetlerimizi müşterimizin ihtiyaç ve taleplerini göz ardı etmeden, en doğru ve söz verdiğimiz koşullarda sunar; müşterilerimize saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız.


Dürüst, Yenilikçi ve Gelişime Önem Veren İş Ahlakı

     Tüm şirketlerimiz ve çalışanlarımızla birlikte, hizmet verdiğimiz sektörlerde; dogmalardan uzak, sürekli bir araştırma, öğrenme ve gelişim içerisinde, yüksek teknoloji ve iletişimin bütün imkânlarını kullanarak en kaliteli ve yararlı ürünleri tüketiciyle buluşturma çabası içerisindeyiz. Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerimizdir.


Müşteri Odaklı Kalite Politikası

     NBO HOLDİNG A.Ş. hedeflerinin başında kaliteyi müşteri odaklı bir perspektif ile şirket kültürünün ana öğesi haline getirmek geliyor. Bu doğrultuda NBO HOLDİNG'de çalışanlar için "kalite" bir yaşam biçimidir.


Kaliteye Dayanan İnsan Kaynağı

     "Kaliteli hizmet, çalışanların kalitesiyle doğru orantılıdır" düşüncesiyle seçtiğimiz çalışanlarımızdan; azami fayda sağlamak, verimliliklerini arttırmak, özgür bir ortamda gelişmelerine imkan vermek, ekip ruhuna dayalı bir çalışma ortamı sağlamak, işe alma, terfi, ücretlendirme, sosyal haklar vb. uygulamalarda adil olmak asli politikalarımızdandır.


Yönetim Anlayışımız

 • Sürdürülebilir Kurumsal İlkelerimiz
 • Kaliteye Dayanan İnsan Kaynağı
 • Müşteri ve Tüketici Memnuniyeti

 • Günlük Değil Sürdürülebilir İş Politikaları

       Hizmetin sürekliliğini sağlamak üzere, gerekli yatırımları gerçekleştirebilmek; kaynak yaratmak ve tüm kaynakların akılcı kullanımını sağlayarak savurganlığa ödün vermemek, ana ilkelerimizdendir.


  İnovasyona Önem Veren Değişim

       Bulunduğumuz tüm sektörlerde inovasyona ve farklılık yaratmaya büyük önem veririz. Değişime açık, girişimci ve öncü ruh geleneğimizi temsil eder.


  Sosyal Sorumluluk

       NBO HOLDİNG A.Ş. olarak tüm çalışanlarımızla birlikte sınırlı kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılması için, sürdürülebilir değerler üretmek adına çalışırız. Bu çalışmaları yürütürken insana saygılı, alçak gönüllü ve halkın içindelik duygularıyla hareket ederiz. Çalışmalarımızın toplumu geliştirici ve kalıcı olmasına dikkat ederiz.


  Çevreye Duyarlılık

       Sosyal sorumluluklarının bilincinde, ülke ekonomisine katkıda bulunan, çevreye ve insana önem veren bir kuruluş olarak tüm çalışmalarımızda inovatif ve sürdürülebilir çevre yaklaşımını benimsiyoruz. Bu yaklaşımla, faaliyette bulunduğumuz tüm sektörlerdeki faaliyetlerin her aşamasında çevre etkilerini göz önüne alarak çalışmalarımızı yürütürüz.


  Çevre Politikamız

 • Çevreyle ilgili ulusal ve uluslararası onaylanmış kanunların gerekli kıldığı tüm yükümlülüklere uyarız.
 • Çevresel performansımızı iyileştirmek için bilimsel araştırmalar ve teknolojide yaşanan tüm gelişmeleri takip ederiz.
 • Yaptığımız tüm çalışmalarda çevresel riskleri gözeterek çalışırız.
 • Başta çalışanlar olmak üzere müşterileri, bayileri, tedarikçileri, altyüklenicileri ve diğer operasyonel paydaşları olmak üzere, toplumun geniş kesimlerinin çevre koruma konusunda bilgi düzeyinin arttırılmasına yönelik eğitsel faaliyetleri yürütürüz.
 • Yönetim Kurulu


  A. Uğur OLCAY

  Yönetim Kurulu Üyesi


  Gülnihal OLCAY

  Yönetim Kurulu Üyesi

  Kişisel Verilerin Korunması

  Social Security benefits are one of the most important parts of any retirement portfolio. A poor claiming decision can cost tens-of-thousands of dollars, while making the right decision can contribute significantly to one’s financial security.

  However, Social Security is a complex system. I provide the tools to help you make the best Social Security planning. My reports present not only the optimal strategy, they also provide comparisons to other strategies that may work better when your entire financial situation is taken into consideration. My reports also help you advise about little-known Social Security strategies such as “file and suspend” and the restricted application, “free spousal” strategy.

  Your primary insurance amount, or PIA — the benefit you would get at full retirement age — determines the size of your monthly retirement check. According to the Social Security Administration’s website, the PIA is based on the Average Indexed Monthly Earnings, or AIME, as applied to an inflation-adjusted formula. The PIA is then adjusted for whether you take retirement before or after your normal retirement age — 66 for those now reaching retirement age, but gradually adjusted to age 67 for those born after 1960.

  You can begin drawing reduced Social Security as early as 62. For every month you delay after reaching full retirement age, up to age 70, the monthly benefit increases.

  According to a 2010 report of the Senate Special Committee on Aging, for someone with an AIME of $5,000 in 2010, the PIA would total $1,971.

  In keeping with the original intent behind Social Security — a way to lift seniors out of poverty — lower-wage earners get a higher proportion of their earnings than higher-wage earners. The maximum monthly benefit that can be received in 2014 is $2,642 for a worker retiring at full retirement age.